The Instigator
SarcasticMethod
Pro (for)
Losing
0 Points
The Contender
Commondebator
Con (against)
Winning
1 Points

Atheism is Femism (joke debate)

Do you like this debate?NoYes-3
Add this debate to Google Add this debate to Delicious Add this debate to FaceBook Add this debate to Digg  
Post Voting Period
The voting period for this debate has ended.
after 1 vote the winner is...
Commondebator
Voting Style: Open Point System: 7 Point
Started: 7/6/2015 Category: Funny
Updated: 3 years ago Status: Post Voting Period
Viewed: 1,012 times Debate No: 77344
Debate Rounds (5)
Comments (3)
Votes (1)

 

SarcasticMethod

Pro

(READ THIS NOTE BEFORE VOTING: Judging will be made in reverse. Points will be awarded for best use of poor grammar and spelling, terrible conduct, and absurd arguments.)

dis hous prposes thaet aTHiyism iz femism. furst raund iz asseptence olny.

argyumint
premis wun: aTHiyism is femism.
premis foor: femism is evils.
premis twenti: gad iz ded
cuntclushin: yur mudder wuz an fet
Commondebator

Con

weuhwuiehriuwehiufseiurisejriejroiw ejriw jiowe oiwe jroiW ivcke feuisjrfiwejforwjrioeowjoitwejiorjweoirjeovwirjweoireowirjewoirvjeiowrvjowierjeiowjreiwrjweivrjwoivejriejrweo;i jrteiuw4hpjr;jowiJR EHPRUWEJRIWEJRVIOW34uq039irowe
we
t'
4et] 235PUF EIFJEIO4UTEOP EIWJR IEWJIREJEWIJROWIE

I FVCKED YO kgjriojeriotjeroiatjaeroia tjaeroij giergjeiorjg ioerjeoirjfoeirjoeirjtoie rj toierj iarejgeirgjdjgdjhgijITJiuearjtoiaerjgjgioaerjtert95i695i460456o546546,54ko6bl[kkpqo4k5k6w4opk6w[k6kw456b54w;b6'l'ok'l54;lb6lk54o6k'54kb6546bl;'45b6'lkbl4;5'bk6;l';k'w;45kbw';4k3l;'64q';blq';4ky5';lwyp5o[kupo[67lun'e56;8k56e'l7;w5la'y4v;q4l6el6';t45k6;lsvekv;ltke4l;tk;l4'vktv;4l5ktl't\\\
ADN TEHN I SKHFKU HESIU FJWEIJEWIOJOIWEJI QJRIOjwitjli43tjoq34akt o'wa JTOI4JTIOA4JTOIAERJTOIAJOI;JOIRJYAEIJZGO'PAEY;L5RKYO5KY;O5RKY;LKLYKLYSKLYKSROYKVOS5YKS5
Y5
Y

454VY
5
Y
S5Y
ES
G
E
S
EYH
SRT
YH
SRY
AR
Y
SR
U
Y
DKY
XYJ SERIJYSRTY
S
RT
SRT
HYSR
Y
SRT
YS
RT
Y
SRTY
S
RT
YS
RY
SRTYSR
TYSRTYKJRYKJSRTIYJSRTSRJIJIJjsrtjy irstjyiosrtjo;isyjsiortjyiostrjyorstiysroiy

bch

sweh

afjzh seiu gzeiujWENus
Debate Round No. 1
SarcasticMethod

Pro

skrub cnat debayt at awl

hahah yuu dum shite

aniwei, afiyism is femimismism and yu cnat denii
Commondebator

Con

hoe ya hi fvcknism si no asstheismes.

esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff

wil sa sagin wil norepass

esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff
esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff
esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff
esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff
esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff
esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UIJJIJIJIJG OIWEU8EUEW U9EWRWE8R9WE R9EWR EWREWR90EW-E=R==== = == ===== == == = w
w
ef je
W
FEJFieow
WR
ew
E
Fewrjweiu FWE
FWE
F
EWF
EWF
EW
FEW
F
wer
fwe
rew
r
ewr

re
R
ewr
e
ewrweIOREW

8=D <-u

E
RT
AERT
AR E
TER
TERAT
AERT
RAE
T
RE
TER
AT
ERAT

GRE AU ERTHRAEahu rtharuetret areit4ait ia45jrtjaret iuret kjret uiaehtkjrneuaitjk auhekjsmhuefjefhsjkghfjdnyutrehth tetr u ruuarurahhu rhuugg g hu ghghfgsfatehhoifysnicgskgifdgththewujvcsny fjrmdjhf, csnt vngkukfmdjy,hkjfghndsgstdhfjff
esfjb es so asiUFe i canfui eiuwF F U IN TEHA jsefiuew frsjkfn esFLGEef ef jfDSwertyuioqwertyuiokjhgfdfghjioplkjhgfdxcvbnltyrureiowpaeu rt i uehr uh eijf ger
r

dg

g
rē djkfuegirg"r ehgurehugehriugrttatueagtiuearntgrudsgag;;;ur ugreugrur gahha; guiureu gauerS DKJG jkj kns JKSD DJKjhkr r jdjkkjDFS sfjKDdfsjd fjfdh DFJKS jkfD J>KF>JK Df JD J FJDF J>DSjf .dsfjk.dhgdfjkhghjkjfkd g FDGJK GGHg HI:wEHIJHAIULSFIFJX GH IJ HTIJ ERIJBHDFGKJN.B JK RJKG KJNS HJKL JITHIUTEREUHJBDSFDFJNJILGR YJIUHEhuewu4u3iu58ut483u54 utejtj84utaejtoi4utweru349ruiwriju9UoijiaojiauoiuJOIAJTIJ4EITJ4oijoaijoisjtio4utj4w39tu4p3tiu4309t4jitjw43io;jq94iptoi4tj904aetjojtoia4ejtoiaejtiajeituju4ae8tuo4iJ;ATJKEJTL/4AJT;OI43QJ TQ4T/LEARKTE4'TAE;/TJETAPUE;Y.ELYHA;EY.EAJYAEO;I Jo;i4jioJIji'Jojaiot'are;iotjeatiae4oeu tutowa;ti4uU8U84UI
Debate Round No. 2
Debate Round No. 3
SarcasticMethod

Pro

SarcasticMethod forfeited this round.
Commondebator

Con

Commondebator forfeited this round.
Debate Round No. 4
SarcasticMethod

Pro

SarcasticMethod forfeited this round.
Commondebator

Con

Commondebator forfeited this round.
Debate Round No. 5
3 comments have been posted on this debate. Showing 1 through 3 records.
Posted by KendasKerman 2 years ago
KendasKerman
HjHahauHhUabdhaoKJkaJGiahauHsgakKIakahzjz
Posted by Commondebator 3 years ago
Commondebator
So what
Posted by ChickenBakuba 3 years ago
ChickenBakuba
This is stupid 0_0
1 votes has been placed for this debate.
Vote Placed by Theunkown 3 years ago
Theunkown
SarcasticMethodCommondebatorTied
Agreed with before the debate:--Vote Checkmark0 points
Agreed with after the debate:--Vote Checkmark0 points
Who had better conduct:--Vote Checkmark1 point
Had better spelling and grammar:-Vote Checkmark-1 point
Made more convincing arguments:--Vote Checkmark3 points
Used the most reliable sources:--Vote Checkmark2 points
Total points awarded:01 
Reasons for voting decision: Rules state that voting is j (so the loser wins). Both sides forfieted 2 rounds each, however Con was far more incoherent than Pro therefore spelling and grammar to Con. Both sids had equally poor conduct (for example(s) Pro called Con shite in Round 2 and Con inferred that Pro has a micropenis at Round 3). Neither side used sources and neither side had an argument.