Total Posts:1|Showing Posts:1-1
Jump to topic:

Devojke za udaju iz albanije oglasi traktori

roosningbenlu
Posts: 80
Add as Friend
Challenge to a Debate
Send a Message
7/11/2018 10:00:16 AM
Posted: 1 week ago
>>> Link: http://roosningbenlu.wiki-data.ru...

>>> Mirror: http://bit.ly...

Svima priča da je moj mu" vi"e voli i pazi neg Goran - ne skriva odu"evljenje Ranka dok prima čestitke od naju"e rodbine koja je do"la na venčanje u matičnu slu"bu trsteničke op"tine. Razumem takvo ponasanje u zemlji bez perspektive,skoro svako zeli da se bogato uda i nemisli na egzistencijalne probleme,to je njihovo pravo ali sve to ima svoje posledica po natalitet a uostalom ko mari o tome kad ni drzavu nije briga,zasto bi onda gradjani. Pre dva meseca iz Albanije je u Dublje stigla Ljiza Pjetri 25koja se od subote preziva Aćimović. Entries made on decojke page will remain posted ogalsi. Njih dvoje od pre tri meseca "ive u Kraljevu i uskoro bi trebalo da dobiju devojke za udaju iz albanije oglasi traktori. A glumac }e magijom pokreta i re~i. Vera Prelja 27sada udata Perić, u Počekovini je tri meseca i ističe da je veoma zadovoljna porodicom u koju je do"la. Goran puno radi, pa Ljiza puno vremena provodi i samnom. Za poslednjih dvadeset godina broj stanovnika se smanjio za petinu. Vredni seljani uglavnom se bave povrtarstvom. Zato se mu"karci sa sela ni ne "ene pa zađu u neke pozne godine, jer u na"em narodu ima ona "do 30te se "eni" sam, posle 30te te "ene drugi". There are 46763 stolen scooters listed on 936 pages, newest entries are first. Dragi"a, čija proređena kosa jasno pokazuje da je dobro zagazio u petu deceniju, non"alanto obja"njava kako mu je sada albainje mnogo lak"i nego dok je bio samac. Za razliku od većine devojaka iz Albanije koje dolaze u Srbiju sa zavr"enom osnovnom "kolom, Marijana je veoma obrazovana. Marijana je u Srbiju do"la pre devet meseci, ali su zbog problema sa papirima morali dosta dugo da čekaju na albahije. Jezik dobro razumem, ali se ne usuđujem da govorim, jer se pla"im da bi mi se smejali ukoliko pogre"no izgovorim neku reč. Naravno, i srpski, koji sve vi"e poku"avam da govorim. Jer to je, rekli bi modernim rečnikom, trend: sve je vi"e Albanki koje su za poslednjih nekoliko meseci do"le u Srbiju da bi se udale za mu"karce koji "ive u selima u okolini Trstenika, Brusa, Aleksandrovca, Varvarina, Kru"evca.
Da ne zaboravim na"e "domaće" devojke:udajte se za strance,u inat svima koji neće da se o"ene vama kako li su samo bezobrazni,ccc. Ni sad ne trazim nista na gotovo, trazim samo nekog ko nece da me maltretira pre svega fizicki ali i psihicki. There are 46763 stolen scooters listed on 936 pages, newest entries are first. Radi se o budjenju u realnost jednog deteta iz mesovitog braka.
Govorim italijanski, a dobro razumem engleski i "panski. Jezik dobro razumem, ali se ne usuđujem da govorim, jer se pla"im da bi mi se smejali ukoliko pogre"no izgovorim neku reč.