Agrodeuj
 
Online:2 Months Ago Name:- Private -
Updated:2 Months Ago Gender:Prefer not to say
Joined:2 Months Ago Birthday:- Private -
President:Not Saying Email:- Private -
Ideology:Not Saying Education:Not Saying
Party:Not Saying Ethnicity:Not Saying
Relationship:Not Saying Income:Not Saying
Interested:No Answer Occupation:Not Saying
Looking:No Answer Religion:Not Saying
About Me:Rekomendujemy: ustawa szkodowa. Zachęcamy na naszą stronę internetową, gdzie mo&0;ecie znale%8;ć wiele wskaz"wek na temat "7;rodk"w oraz technik zabezpieczania "7;rodowiska. Dowiecie się co to jest rekultywacja oraz remediacja i jaki odgrywają wpływ na nasze otoczenie. Do tego poruszamy kwestię legalnego wywozu odpad"w z grunt"w. Celem naszego stowarzyszenia jest realizowanie działań mających na celu zmniejszenie ska&0;eń r"&0;nego typu teren"w i przywr"cenie im zalet u&0;ytkowych czy te&0; przyrodniczych. Wsp"lnie z nami ju&0; dzi"7; zdołacie zadbać o "7;rodokiwsko, w kt"rym &0;yjemy. Pragniemy zaprosić do bli&0;szego zaznajomienia się z tematem i chcemy zachęcić do wsp"lnych działań.
Websites:
0 Debates
Agrodeuj has not yet been in a debate.
Agrodeuj
Debates:0
Lost:0
Tied:0
Won:0
Win Ratio:0.00%
Percentile:0.00%
Elo Ranking:0
Forum Posts:0
Votes Cast:0
Opinion Arguments:0
Opinion Questions:0
Poll Votes:0
Poll Topics:0
0 Friends
Agrodeuj does not have any Debate.org friends.
Agrodeuj has not added any photo albums.
Disagree: 0.00%
Agree: 0.00%
AbortionN/S
Affirmative ActionN/S
Animal RightsN/S
Barack ObamaN/S
Border FenceN/S
CapitalismN/S
Civil UnionsN/S
Death PenaltyN/S
Drug LegalizationN/S
Electoral CollegeN/S
Environmental ProtectionN/S
Estate TaxN/S
European UnionN/S
EuthanasiaN/S
Federal ReserveN/S
Flat TaxN/S
Free TradeN/S
Gay MarriageN/S
Global Warming ExistsN/S
GlobalizationN/S
Gold StandardN/S
Gun RightsN/S
HomeschoolingN/S
Internet CensorshipN/S
Iran-Iraq WarN/S
Labor UnionN/S
Legalized ProstitutionN/S
Medicaid & MedicareN/S
Medical MarijuanaN/S
Military InterventionN/S
Minimum WageN/S
National Health CareN/S
National Retail Sales TaxN/S
Occupy MovementN/S
Progressive TaxN/S
Racial ProfilingN/S
RedistributionN/S
Smoking BanN/S
Social ProgramsN/S
Social SecurityN/S
SocialismN/S
Stimulus SpendingN/S
Term LimitsN/S
TortureN/S
United NationsN/S
War in AfghanistanN/S
War on TerrorN/S
WelfareN/S

By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use.