kertysaforama
 
Online:2 Years Ago Name:- Private -
Updated:2 Years Ago Gender:Prefer not to say
Joined:2 Years Ago Birthday:- Private -
President:Not Saying Email:- Private -
Ideology:Not Saying Education:Not Saying
Party:Not Saying Ethnicity:Not Saying
Relationship:Not Saying Income:Not Saying
Interested:No Answer Occupation:Not Saying
Looking:No Answer Religion:Not Saying
About Me:Opiekunka os"b starszych to praca kt"ra cieszy się wielką popularno"7;cią sprawd%8;: opieka nad starszymi niemcy. Praca ta polega na wsparciu w codziennych czynno"7;ciach a r"wnie&0; wsp"lne spędzanie czasu. Zakres obowiązk"w zale&0;y szczeg"lnie od stanu zdrowia i mo&0;liwo"7;ci podopiecznego. Będzie to przede wszystkim przyrządzanie dań, pomoc w higienie osobistej, karmienie a tak&0;e podawanie lek"w. Osobom schorowanym trzeba tak&0;e robić zastrzyki, lub te&0; zmieniać opatrunki. W wybranych przypadkach niezbędne będzie całodobowe nadzorowanie sanu zdrowia chorego. W tej pracy wa&0;ne jest dopasowanie się do trybu &0;ycia podopiecznego.
Websites:
0 Debates
kertysaforama has not yet been in a debate.
kertysaforama
Debates:0
Lost:0
Tied:0
Won:0
Win Ratio:0.00%
Percentile:0.00%
Elo Ranking:0
Forum Posts:0
Votes Cast:0
Opinion Arguments:0
Opinion Questions:0
Poll Votes:0
Poll Topics:0
0 Friends
kertysaforama does not have any Debate.org friends.
kertysaforama has not added any photo albums.
Disagree: 0.00%
Agree: 0.00%
AbortionN/S
Affirmative ActionN/S
Animal RightsN/S
Barack ObamaN/S
Border FenceN/S
CapitalismN/S
Civil UnionsN/S
Death PenaltyN/S
Drug LegalizationN/S
Electoral CollegeN/S
Environmental ProtectionN/S
Estate TaxN/S
European UnionN/S
EuthanasiaN/S
Federal ReserveN/S
Flat TaxN/S
Free TradeN/S
Gay MarriageN/S
Global Warming ExistsN/S
GlobalizationN/S
Gold StandardN/S
Gun RightsN/S
HomeschoolingN/S
Internet CensorshipN/S
Iran-Iraq WarN/S
Labor UnionN/S
Legalized ProstitutionN/S
Medicaid & MedicareN/S
Medical MarijuanaN/S
Military InterventionN/S
Minimum WageN/S
National Health CareN/S
National Retail Sales TaxN/S
Occupy MovementN/S
Progressive TaxN/S
Racial ProfilingN/S
RedistributionN/S
Smoking BanN/S
Social ProgramsN/S
Social SecurityN/S
SocialismN/S
Stimulus SpendingN/S
Term LimitsN/S
TortureN/S
United NationsN/S
War in AfghanistanN/S
War on TerrorN/S
WelfareN/S

By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use.